ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΕΚΑΤΟΥΤΡΙΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Επιλέξτε την παρακάτω εικόνα για να κατεβάσετε το τεύχος

1

 Εναλλακτικά πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το 13ο τεύχος


 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13ου ΤΕΥΧΟΥΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα άρθρα ξεχωριστά, επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους:  

Εξώφυλλο

Editorial

Για το περιοδικό 

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Οι εγκάρσιες έννοιες στο σχολικό εγχειρίδιο των Φυσικών επιστημών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, Σ. Τσέτσος

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Υλικό

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Γιατί οι μαθητές του Λυκείου έχουν πρόβλημα με τις εξισώσεις της Φυσικής; Η «συμβολική επανάσταση» στην άλγεβρα και οι συνέπειές της στη διδασκαλία της Φυσικής, Ν. Κανδεράκης

Η αξιοποίηση του επιταχυνσιομέτρου των smartphones στη διδασκαλία Μηχανικών φαινομένων και η σύγκρισή του με επαγγελματικό σεισμογράφο, Α. Πάλλας

Video Based Laboratory: Διατήρηση μηχανικής ενέργειας, Β. Νούσης

Μέσα στην τάξη

Κάνοντας Φυσική με τα λογισμικά Geogebra, Step και Mathematica στη σχολική τάξη, Π. Πετρίδης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Υλικό

Η μέθοδος jigsaw στη διδασκαλία των νουκλεϊκών οξέων, Σ. Γιαγτζόγλου

 

Σκουπιδομαζέματα - επιστημοσκορπίσματα

Τα μπαλόνια έγιναν για να γεμίζουν με αέρα και τα μπουκάλια με νερό, Π. Κουμαράς

Πρόκειται να συμβούν

Γράψατε για το εξώφυλλο

Εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής