Για την υποβολή εργασιών παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στο υπόδειγμα υποβολής εργασίας (αρχείο τύπου .doc) το οποίο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου.
 

Οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2016 στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. γράφοντας στο θέμα του μηνύματος «αποστολή εργασίας».


Οι εργασίες του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά τα οποία θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
 

Η δομή των εργασιών παρουσιάζεται στο υπόδειγμα εργασίας που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31